KJØP OG LEVERING HOS WINDOORNET

Generelle opplysninger og betingelser:
Ved alle typer kjøp gjelder våre nedenstående forretningsvilkår i sin helhet:

Betingelsene er utarbeidet i henhold til

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) og
LOV 2000-12-21 nr 105: Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Alle frakt- og varepriser er inkl. m.v.a. om ikke annet er angitt.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme prisfeil, prisendringer, eller utsolgte varer på våre nettsider. Lagervarer kan unntaksvis være utsolgt. Windoornet vil orientere ved eventuelle feil og/eller endringer i forbindelse med ordre så raskt som mulig.

Alle ordre som må endres på grunn av feil, skal ha ny aksept fra deg som kunde for at denne skal være gyldig. Ordre er bindende selv om det oppstår forsinkelser tilknyttet leveransen.

For å sikre at ordren blir korrekt, må bestilling, endringer og eventuelle reklamasjoner foregå skriftlig. Alle ordrer er svært viktige for oss, vi legger derfor stor vekt på å opptre ryddig og ordentlig, slik at du skal bli en fornøyd kunde.

TEK-17 - Kjøpers ansvar vedrørende kontroll av produktbeskrivelse og glass/sikkerhetsglass:
Merk; Vi gjør oppmerksom på at korrekt glass- og produktbeskrivelse er prosjekterendes ansvar i tråd med ny teknisk forskrift (TEK17) i Plan- og bygningsloven av 1. juli 2017. Kontroller derfor at din ordre er i tråd med teknisk forskrift.

Våre leverings og reklamasjons / garantiordninger:

Det er den enkelte leverandør sine garanti, produkt og leveringsbeskrivelser som er normen for våre betingelser knyttet til leveransen. Disse vil være et vedlegg til tilbud og ordre fra Windoornet.

Windoornet er ikke ansvarlig for økonomisk følgetap grunnet eventuelle skader, forsinkelser knyttet til leveransen. Våre produsenter og leverandører bruker individuelle transportører for sine produkter. Frakt er en viktig og vesentlig del av leveransen ved kjøp av vinduer og dører. Som hovedregel har transportøren ansvaret med å få varene levert feilfritt hjem til kjøper. Transporttid er 2-5 dager og kommer som hovedregel i tillegg til de oppgitte leveringstider. Inneholder din ordre dører og vinduer med forskjellig leveringstid, vil ordren bli levert samlet. Lagervarer kan imidlertid leveres i egen sending mot fakturering av dobbel frakt. Kjøper vil bli kontaktet pr. telefon av transportør. Det er viktig at nummeret som er oppført er tilgjengelig, da transportøren ikke leverer ut varer før kunden er informert.

NB! Det er viktig å kontrollere varene for eventuelle transportskader før du kvitterer for mottatte varer. Transportskader kan forekomme og de er som regel lett synlig på utsiden av emballasjen. Det er ønskelig at kunden fjerner emballasjen samme dag eller dagen etter, for kontroll av eventuelle skjulte feil. Vi har ingen mulighet å erstatte skader som ikke er meldt oss innen 2 dager etter at varene er mottatt.NB! Mindre hakker / fliser som blir skjult bak foring, listverk eller som på annen måte ikke blir synlig etter montering blir ikke å betrakte som reklamasjon.

Kjøpers kontroll av leverte varer:

Kontrollere at varene er uten synlige transportskader.
Kvittere på fraktbrev (påse at eventuelle skader blir påført fraktbrevet)
Fjerne emballasje innen 2 dager og melde fra til oss om eventuelle skader.


Gjeldende leverings og garantibestemmelser hos den enkelte leverandør:

NorDan

Uldal

Lyssand

Gilje

Angrerett:

Vinduer og dører er normalt tilvirkningsvarer. For at bestilling og produksjon skal kunne settes i gang før angreretten utløper, kan vi som leverandør og deg som kunde avtale at produksjon kan påbegynnes.
Hvis de oppgitte leveringstider skal overholdes akspeterer du ved å godta våre handelsbetingelser følgende: Det er inngått særskilt avtale om at angreretten utgår.
Uten denne bekreftelsen vil leveringstiden bli utsatt til: Oppgitt leveringstid + 14 dager (angreretten). Ønsker du å opprettholde angreretten (14 dager) vennlist ta kontakt med oss eller skriv dette i kommentarfeltet på bestillingsiden.

Utdrag fra loven om angrerett:

"Ved annet fjernsalg enn telefonsalg kan det avtales at tjenesten skal påbegynnes før utløpet av angrefristen, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte materialer. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før tjenesteyteren har gitt de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 på foreskreven måte"

Angrefristloven

Betalingsvilkår:

Du vil motta en faktura i det varene blir sendt for levering. Varene betales innen oppgitt forfallsdato. Hvis du ikke har fått varene til fakturaens forfallsdato, utsettes betalingsfristen til varene er mottatt og kontrollert.

Kredittvurdering:

Våre kunder har økonomisk trygghet for sine kjøp hos oss, da betaling først skjer etter at varene er mottatt og kontrollert. Vi forbeholder oss retten til å kredittvurdere hver enkelt kunde.

Retur av varer:

Produsentene godtar ikke retur av feilbestilte varer. Retur av standard uskadde lagervarer kan foretas mot et håndterings- og frakttillegg.

Personlige opplysninger:

Du kan besøke Windoornets sider uten å oppgi informasjon om deg selv. Vi samler inn standardinformasjon som din nettleser sender til vår server for statistiske formål: Antall besøk, hvilke sider som er besøkt, hvilket nettsted du kom fra før du klikket inn på vår side, søkeordene som ble brukt for å finne oss, din IP-adresse, nettlesertype og språk, besøkstid, etc. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre våre nettsider og tjenester.

Når du handler hos oss ber vi deg om at du samtykker i å oppgi personlig informasjon som e-postadresse, navn, postadresse, telefonnummer, etc. Denne informasjon er påkrevd for at vi kan fullføre vår leveranse og for å kunne ha muligheten til å kontakte deg, videre brukes Informasjonen i vårt regnskap. Denne lovpålagte informasjonen vil derfor bli lagret hos oss. Vi ber aldri om kort eller bankopplysninger, da vi alltid sender faktura etter at varene er levert.

Videreformidling av personlige opplysninger til tredjepart forekommer ikke.

Cookies:

Vi bruker også teknologier, slik som cookies, for å samle informasjon om de av våre nettsider du besøker, linkene du klikker på og andre handlinger du foretar på våre nettsider. En cookie er en liten tekstfil som blir plassert på din harddisk av en webserver. Cookies kan ikke benyttes for å kjøre programmer eller for å levere virus til din datamaskin. Et av de viktigste formålene med cookies er å lagre dine valg og annen informasjon på din datamaskin slik at det er mulig for deg å handle på våre sider. Cookies brukes og til å optimalisere vår markedsføring i samarbeid med våre annonsepartnere.

Du har muligheten til å akseptere eller avvise cookies. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan vanligvis endre dine nettleserinnstillinger slik at cookies avvises dersom du foreterekker dette (Nb! Våre nettsider vil ikke virke hvis du slår av cookies).

Nyhetsbrev og kommunikasjon

Ved å godta betingelsene, forbeholder vi oss retten til å sende ut nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og dersom man ønsker å melde seg ut, kan det enkelt gjøres ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.